Speerpunten AP

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bepaalt per jaar op welke punten zij de focus legt. Dat kunnen bepaalde onderwerpen zijn, branches of technieken.
Bijna alle organisaties verwerken persoonsgegevens, waardoor de AP toezicht moet houden op veel organisaties. Speerpunten AP Met de komst van de AVG heeft de AP er een aantal grote taken bij gekregen. Daardoor moeten er keuzes worden gemaakt.
De AP brengt trends en privacyrisico's in kaart. Deze bepalen welke toezichtactiviteiten worden ontplooid binnen welke aandachtsgebieden. De Autoriteit Persoonsgegevens publiceert deze speerpunten als onderdeel van haar agenda of toezichtkader.

Speerpunten AP in 2018 en 2019


 • Overheid
 • Zorg
 • Handel in persoonsgegevens
 • Datalekken
Zie: Toezichtkader Autoriteit Persoonsgegevens 2018-2019
Uit het jaarverslag van de AP over 2018: activiteiten AP in 2018

Speerpunten AP in 2017


 • Nieuwe EU-wetgeving gegevensbescherming
 • Van verzamelen tot profileren
 • Bijzondere persoonsgegevens
 • Beveiliging van persoonsgegevens
Zie: Agenda Autoriteit Persoonsgegevens 2017

Speerpunten AP in 2016


 • Beveiliging van persoonsgegevens
 • Big data & profiling
 • Medische gegevens
 • Persoonsgegevens bij de (digitale) overheid
 • Persoonsgegevens in de arbeidsrelatie
Zie: Agenda Autoriteit Persoonsgegevens 2016
Benieuwd of de aandachtspunten van de AP voor uw organisatie gevolgen hebben?
Neem contact met mij op:
Annemarie Vervoordeldonk
Privacy consultant LLM, CIPP/E, CIPM
Annemarie Vervoordeldonk : privacyjurist & FG/DPO